Wissenschaftliche Veröffentlichungen | Publikacje naukowe

Judith Arlt

 • Słowo do Rolfa. W: Wielkie wiersze – nowe lektury. Prace dedykowane Profesorowi Rolfowi Fieguthowi. Pod red. Krzysztofa Trybusia. Poznań, Wyd. Naukowe UAM 2019, s. 9-17
 • Portret zbiorowy, czyli tworzenie (doskonałego) świata. W: Kompleks Konwicki. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 27-29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydział Polonistyki UJ. Redakcja A. Fiut, T. Lubelski, J. Momro, A. Morstin-Popławska. Kraków, Universitas 2010, s. 95-109
 • Świat w świecie. Przestrzeń lustrzana w Trybach Magdaleny Tulli. W: Fraza 1-2 (47-48) 2005, s. 97 – 106
 • Przestrzeń lustrzana. O ”Trybach” Magdaleny Tulli. W: Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w literaturze. Pod redakcją i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2005, s. 269 – 275
 • Aktywa i pasywa. Świat Magdaleny Tulli. W: Literatura w kręgu wartości. Pod redakcją i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz, Wyd. AB im. Kazimierza Wielkiego 2003, s. 297 – 314
 • „Jestem przedłużeniem Johannessa“ (O wschodniopruskiej trylogii Marka Jastrzębca-Mosakowskiego). W: Między słowem a ciałem. Materiały z IV Międzynarodowej Sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity“, Bydgoszcz 24-26 października 2000 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz, Wyd. UAB, 2001, s. 194 – 211
 • Córki Karnowskiego. W: Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury. Praca zbiorowa pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej. Warszawa, IBL 2000, s. 300 – 308
 • Lina Bögli, czyli Szwajcarka w drodze. W: Człowiek w drodze, Tom II: Między tekstem a osobą. Materiały z III Międzynarodowej Sesji z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity“, Bydgoszcz 3-5 listopada 1999 roku. Pod red. i ze wstępem L. Wiśniewskiej. Bydgoszcz, Wyd. UAB, 2000, s. 131 – 152
 • Jak tłumaczyć „Boli mnie głowa“? Zapiski na marginesie polsko-niemieckiego porozumienia. W:˙Tytuł (Gdańsk), 4(20) 2000, s. 123-138
 • „Chłopiec z prowincji“ w Małej apokalipsie Tadeusza Konwickiego. W: Tematy i pryzmaty. Studia o prozie polskiej XX wieku. Pod red. A. Brodzkiej i Z. Ziątka. Wrocław, Ossolineum 2000, s. 115 – 124
 • Nocne czuwanie przy zmarłych. O „Wniebowstąpieniu“ Tadeusza Konwickiego. W: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku. Praca zbiorowa pod redakcją I. Glatzel, J. Smulskiego i A. Sobolewskiej. Toruń, UMK 1999, s. 237 – 244
 • Kobiety w twórczości Tadeusza Konwickiego. W: Kobiety w literaturze. Redakcja i wstęp L. Wiśniewska. Bydgoszcz WSP 1999, s. 163 – 174
 • „piszę, więc jestem – nie bezbronna“. O Noblu dla Szymborskiej w Niemczech i w Szwajcarii. W: Polonistyka (Poznań), 8/1997, s. 461 – 465
 • Lexikonartikel zum Stichwort „Tadeusz Konwicki“. In: Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg. Heinz Ludwig Arnold. Göttingen 1994, 1998 (33. Nlg., 45. Nlg.)
 • Tadeusz Konwicki – Am Rande der Warschauer „Neuen Welt“. In: du (Zürich), Heft Nr. 2, Februar 1990, S. 34 – 35
 • Vereinzelte Wagnisse – Polnische Literatur in der deutschsprachigen Schweiz. In: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. Hg. Heinz Kneip und Hubert Orłowski. Darmstadt, Deutsches Poleninstitut 1988, S. 87 – 100

Schriftstellerin | Übersetzerin | deutsch und polnisch