24-25 października 2017

WIELKIE WIERSZE – NOWE LEKTURY

Konferencja dedykowana Profesorowi Rolfowi Fieguthowi

Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu

24 X o godzinie 10:30: Judith Arlt: Słowo do Rolfa