Abschied von Tadeusz Konwicki (1926 – 2015)

15. Januar, 12:00 Uhr Begräbnisfeier auf dem Friedhof Powązki Wojskowe in Warschau, Beisetzung im Familiengrab

W dniu 7 stycznia 2015 roku
zmarł nasz ukochany Tata, Dziadek i Pradziadek


Tadeusz Konwicki

pisarz, reżyser

Msza święta żałobna zostanie odprawiona

dnia 15 stycznia 2015 roku o godzinie 12.00

w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie,

po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku

córka z rodziną